Termalica

špecifikácia

  Kontakt

  Bruk-Bet Sp. z o.o.

  Nieciecza 199, 33-240 Żabno
  POLAND
  NIP: 517-020-05-80
  REGON: 180188969
  KRS: 0000270323
  Okresní soud v Krakově XII obchodní divize, podíl hlavního města 299000000 zł. plně hrazeny.

Odolnosť tvárnic Termalica proti tlaku

Tabuľka: Odolnosť tvárnic Termalica proti tlaku v súlade s normou PN-EN 772-1

tabela

ikonapdf Stiahnuť tabuľku v .pdf.

Odolnosť stien vytvorených z  pórobetónu Termalica proti ohňu

Klasifikáciu odolnosti stien z pórobetónu proti ohňu v závislosti od ich hrúbky a úrovne zaťaženia stanovuje norma PN-EN 1996-1-2:2010 „Projektovanie stenových konštrukcií, Časť 1-2: Všeobecné zásady – Projektovanie v súvislosti s požiarnymi podmienkami”. Požiarna klasifikácia zahŕňa nosné a nenosné steny vyrobené z prvkov z autoklávovaného pórobetónu, ktoré spĺňajú požiadavky normy PN-EN 771-4:2004, prihliadajúc na maximálnu hrúbku  steny.

Tabuľka: Klasifikácia odolnosti stien z pórobetónu Termalica na základe normy PN-EN 1996-1-2:2010

tabela2

ikonapdfStiahnuť tabuľku vo formáte .pdf

Akustická izolácia stien vytvorených z  pórobetónu Termalica

Tabuľka: Ukazovatele hodnotenia schopnosti akustickej izolácie RA1R stien z pórobetónu murovaných na tenkú škáru (vnútorné steny)

tabela3

Tabuľka: Ukazovatele hodnotenia schopnosti akustickej izolácie RA2R stien z pórobetónu murovaných na tenkú škáru (vonkajšie steny)

tabela4

ikonapdf Stiahnuť tabuľku vo formáte .pdf

Hodnoty ukazovateľov sa týkajú stien murovaných  s obojtranne aplikovanou omietkou s hrúbkou 10 mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu z hladkých tvárnic.

promocja jubileuszowa