ponuka

Vonkajšie viacvrstvové steny

Populárnym riešením vonkajších viacvrstvových stien sú dvojvrstvové a trojvrstvové. Dvojvrstvové priehrady sa skladajú z nosnej konštrukčnej časti vytvorenej z blokov typu Termalica 400, 500, 600 a 700 s hrúbkou 20 a 24 cm a izolačnej termickej vrstvy z minerálnej vlny alebo styropianu. Trojvrstvová stena obsahuje dodatočne ochranú vrstvu hrúbky 9÷12 cm vytvorenú z pórobetónových blokov alebo keramickej tehly. V prípade fasády z pálenej tehly je nevyhnutné vytvoriť ventilačnú medzeru hrúbky 3÷4 cm medzi izoláciou a ochrannou vrstvou.

Aj v týchto stavebných systémoch zabezpečujú „teplé” steny z pórobetónu Termalica výhodnejšie tepelnoizolačné vlastnosti, hladkosť a dôkladnosť múru, zníženie množstva malty a rýchlejšiu výstavbu vo vzťahu k iným stavebným materiálom.

Na osadenie viacvrstvových stien možno použiť lepiacu tenkovrstvovú maltu alebo tradičnú murársku maltu. 

Plný seznam kategorií nabízejí Vonkajšie viacvrstvové steny
Lp. Nazwa Symbol
1 Blokov Termalica 500 24cm UZ T3/500-24/25/60 UZ
2 Blokov Termalica 500 24cm U T3/500-24/25/60 U
3 Blokov Termalica 600 3MPa 24cm U T3/600-24/25/60 U
4 Blokov Termalica 600 3MPa 24cm T3/600-24/20/60
5 Blokov Termalica 600 4MPa 24cm UZ T4/600-24/25/60 UZ
6 Blokov Termalica 600 4MPa 20cm UZ T4/600-20/25/60 UZ
7 Blokov Termalica 650 24cm U T3,5/650-24/25/60 U
8 Blokov Termalica 700 24cm U T5/700-24/25/60 U
9 Blokov Termalica 400 24cm UZ T2/400-24/25/60 UZ
10 Blokov Termalica 400 30cm UZ T2/400-30/25/60 UZ
11 Blokov Termalica 350 24cm UZ T2/350-24/25/60 UZ
12 Blokov Termalica 350 30cm UZ T2/350-30/25/60 UZ