ponuka

Blokov Termalica 350 36,5cm UZ

Symbol: T2/350-36,5/25/60 UZ


Opis

Bloczki  Termalica  posiadają stałe, zaplanowane i zoptymalizowane wymiary: wysokość 249 mm, długość  599 mm oraz szerokość dobieraną w zależności od ich przeznaczenia. Zużycie bloczków na 1m2 ściany wynosi tylko  6,67 sztuki . Wygodę murowania dodatkowo ułatwiają ergonomiczne uchwyty montażowe oraz połączenia pióro-wpust, które znacząco skracają czas wznoszenia murów.

Bloczki Termalica produkowane są w najwyższej klasie dokładności wymiarowej TLMB o maksymalnych odchyłkach +/- 1,5 mm na długości i szerokości oraz  +/- 1mm na wysokości.  Dzięki dokładnym wymiarom, bloczki  łączone są tylko w poziomych spoinach za pomocą  cienkowarstwowej zaprawy klejowej o grubości  1-3 mm. Zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej zapewnia nam jednorodną powierzchnię ściany i nie obniża izolacyjności termicznej. Połączenia pionowe ze względu na profilowanie pióro-wpust nie wymagają klejenia zaprawą.  

Bloczki można łatwo docinać, piłować , frezować i wiercić, przez co umożliwiają realizację indywidualnych koncepcji projektowych przy budowie, modernizacji  lub remoncie domu.

Vyhlásenie o zhode


Rozmery:

Šírka (hrúbka)
365 mm
Wysokość:
249 mm
Dĺžka:
599 mm


Cechy:

Pórobetón:
Stena jednovrstvové:

Rozmerové tolerancie
TLMB
Priepustnosť vodných pár
5/10
izolácia aktustyczna
40 dB

hustota
350
Hmota
24.00 kg
Množstvo na palete
32 szt

výkon na m2
6.67 szt
odolnosť proti ohňu
REI 240
Tepelná vodivosť λ
0,083 W/(mK)

Reakcia na oheň
Euroklasa A1
Zmrštenie hodnota
0,2
Hustota brutto
325kg/m3

Súčiniteľ prestupu tepla
0,227 W/m2K