ponuka

Stropy

stropyHusto rebrový strop Termalica® je určený na bytovú výstavbu, pre všeobecné staviteľstvo aj verejné stavby, pri zohľadnení prípustnej vypočítanej nosnosti a rozsahu. Husto rebrový strop Termalica® bol naprojektovaný ako nosníkovo-tvárnicový v súlade s požiadavkami Eurokódov a normami PN-EN 1992-1-1 a PN-EN 1996-1-1.


belkaStropy pozostávajú z nosných prvkov v podobe železobetónových nosníkov s rozpätím do 6,30 m a tvárnic z autoklávovaného pórobetónu a výplňového betónu (betónová zmes ukladaná na stavbu).

 

 

Plný seznam kategorií nabízejí Stropy
Lp. Nazwa Symbol
1 Płyta stropowa-dachowa TPS TPS4/600-24
2 Płyta stropowa-dachowa TPD TPD4/600-24