ponuka

Stenové panely

Veľkoformátové stenové panely Termalica vyrobené z pórobetónu s prímesou ocele sú určené na stavanie vonkajších cloniacich stien a vnútorných deliacich stien v priemyselných, obchodných a komerčných objektoch.

Oceľové stenové prvky Termalica sa montujú do nosnej konštrukcie stavby vytvorenej z prefabrikovaných stĺpov, oceľových a železobetónových priečok. V závislosti od projektového konštrukčného riešenia, sa panely môžu montovať na vonkajšiu aj vnútornú stranu alebo medzi stĺpy. Stenové panely sa upevňujú do skeletovej nosnej konštrukcie pomocou systému spojníc a kotiev v závislosti od typu opory. 

Plný seznam kategorií nabízejí Stenové panely
Lp. Nazwa Symbol
1 Nástenná doska 24cm TPO4/600-24
2 Nástenná doska 20cm TPO4/600-20