ponuka

Nosné preklady

nadprozaPreklady Termalica umožňujú vybudovanie okenných a dverových otvorov dokonca veľkých šírok. Prvky systému Termalica dostupné v tvare písmena U a hotových nosných prekladov napomáhajú lepšiemu vykonaniu stavebných prác. Tvoria homogénny povrch, čo výrazne pomáha aj v prípade neskoršieho dokončenia stavby. Vzhľadom na ich malú tiaž a uloženie bez potreby šalovania, zateplenia či spevnenia, je priebeh ukladania prekladov z prvkov systému Termalica výnimočne rýchly.

Plný seznam kategorií nabízejí Nosné preklady
Lp. Nazwa Symbol
1 Zlievač U 40cm TN2/400-40/25/60
2 Zlievač U 36,5cm TN2/400-36,5/25/60
3 Zlievač U 30cm TN2/400-30/25/60
4 Zlievač U 24cm TN4/600-24/25/60
5 Zlievač U 20cm TN4/600-20/25/60
6 Kompozitný nosník preklady TNB 120/12 TNB 120/12,5/12
7 Kompozitný nosník preklady TNB 140/12 TNB 140/12,5/12
8 Kompozitný nosník preklady TNB 170/12 TNB 170/12,5/12
9 Kompozitný nosník preklady TNB 200/12 TNB 200/12,5/12
10 Kompozitný nosník preklady TNB 230/12 TNB 230/12,5/12
11 Kompozitný nosník preklady TNB 260/12 TNB 260/12,5/12
12 Kompozitný nosník preklady TNB 300/12 TNB 300/12,5/12
13 Kompozitný nosník preklady TNB 120/15 TNB 120/12,5/15
14 Kompozitný nosník preklady TNB 140/15 TNB 140/12,5/15
15 Kompozitný nosník preklady TNB 170/15 TNB 170/12,5/15
16 Kompozitný nosník preklady TNB 200/15 TNB 200/12,5/15
17 Kompozitný nosník preklady TNB 230/15 TNB 230/12,5/15
18 Kompozitný nosník preklady TNB 260/15 TNB 260/12,5/15
19 Kompozitný nosník preklady TNB 300/15 TNB 300/12,5/15
20 Kompozitný nosník preklady TNB 120/20 TNB 120/12,5/20
21 Kompozitný nosník preklady TNB 140/20 TNB 140/12,5/20
22 Kompozitný nosník preklady TNB 170/20 TNB 170/12,5/20
23 Kompozitný nosník preklady TNB 200/20 TNB 200/12,5/20
24 Kompozitný nosník preklady TNB 230/20 TNB 230/12,5/20
25 Kompozitný nosník preklady TNB 260/20 TNB 260/12,5/20
26 Kompozitný nosník preklady TNB 300/20 TNB 300/12,5/20
27 Preklad TNN 120/12 TNN 120/25/12
28 Preklad TNN 140/12 TNN 140/25/12
29 Preklad TNN 170/12 TNN 170/25/12
30 Preklad TNN 200/12 TNN 200/25/12
31 Preklad TNN 230/12 TNN 230/25/12
32 Preklad TNN 120/15 TNN 120/25/15
33 Preklad TNN 140/15 TNN 140/25/15
34 Preklad TNN 170/15 TNN 170/25/15
35 Preklad TNN 200/15 TNN 200/25/15
36 Preklad TNN 230/15 TNN 230/25/15
37 Preklad TNN 120/20 TNN 120/25/20
38 Preklad TNN 140/20 TNN 140/25/20
39 Preklad TNN 170/20 TNN 170/25/20
40 Preklad TNN 200/20 TNN 200/25/20
41 Preklad TNN 230/20 TNN 230/25/20
42 Preklad steny 120cm TND 120/25/10
43 Preklad steny 140cm TND 140/25/10
44 Preklad steny 170cm TND 170/25/10
45 Preklad steny 200cm TND 200/25/10