Termalica

Informácie

Prečo stavať dom z pórobetónu Termalica®?

 

Pórobetónové tvárnice

Termalica® je výnimočný stavebný materiál novej generácie. Žiaden iný stavebný materiál sa nevyznačuje toľkými dobrými vlastnosťami súčasne.

V závislosti od hustoty v suchom stave vyrábame rôzne druhy pórobetónu :

 

gestosc

Pórobetónové tvárnice Termalica® 300, 350 a 400 sú najteplejšie a najľahšie stavebné materiály..

Keď okrem tepelných vlastností materiálu zohľadníme jeho hrúbku, získame obraz izolačnej schopnosti steny prostredníctvom hodnoty súčiniteľa prieniku tepla U [W/m2K]. Čím je jeho hodnota nižšia, tým bude Vaša stena teplejšia.

Steny s hrúbkou 40 cm zabezpečujú pri hustote 300-400 kg/m3 hodnotu súčiniteľa prieniku tepla U na úrovni 0,188-0,22 W/m2K.

Pri výbere stavebného materiálu je potrebné vziať do úvahy hodnoty súčiniteľov λ a U.

tabela_odmiana

Keď okrem tepelných vlastností materiálu zohľadníme jeho hrúbku, získame obraz izolačnej schopnosti steny prostredníctvom hodnoty súčiniteľa prieniku tepla U [W/m2K]. Čím je jeho hodnota nižšia, tým bude Vaša stena teplejšia.

cieply_dom

Termalica® garantuje príjemnú a stabilnú mikroklímu a vysoký komfort bývania. .

Steny z pórobetónu Termalica® sú na rozdiel od stien z tradičných tvárnic monolitické a homogénne, neobsahujú vzduchové medzery. Táto vlastnosť im zabezpečuje vysokú schopnosť akumulácie tepla. To má význam hlavne v lete, kedy je teplo počas horúcich dní pohlcované stenami a odovzdávané v noci, zabezpečujúc stabilnú vnútornú teplotu.  

Možno povedať: zima v zime a horúčava v lete zostanú vonku, čo zaručí stabilnú teplotu v interiéri.

Stabilita teploty a vlhkosť interiéru..

Pórobetón Termalica® je paropriepustný materiál s rovnomernou úrovňou vlhkosti, nespôsobuje skvapalňovanie vodnej pary vo vnútri steny. Stena z pórobetónu Termalica® stabilizuje teplotu a vlhkosť interiéru v obytnom priestore.

Aj keď pohlcuje veľké množstvo vody vďaka svojej pórovitosti, rovnako najrýchlejšie ju odovzdáva v porovnaní s inými stavebnými materiálmi. Vlhkosť materiálu sa udržiava na úrovni približne 6 % hmoty, čo predstavuje optimálnu hodnotu pre dobrý zdravotný stav. Termalica® je v plnom rozsahu mrazuvzdorným materiálom

Termalica® - ,,najzdravší” stavebný materiál 

Vďaka použitiu prírodných surovín (piesku a vápna) bez výrobného odpadu, bez pálenia a vysokoteplotného spracovania, obsahuje pórobetón najnižšie hodnoty radiácie spomedzi stavebných  materiálov. Stavanie z Termaliky zabezpečuje ochranu pred plesňami dokonca v krajných podmienkach vysokej vlhkosti. Pórobetónové tvárnice Termalika sú antiseptickým materiálom.

 zdrowie

Termalica® garantuje vysokú životnosť a bezpečnosť konštrukcie. 

Vysoká životnosť pórobetónu Termalica® postačuje na to, aby sa tento materiál mohol uznať za konštrukčný, umožňujúci stavbu viacpodlažných budov (do 5 poschodí).
Len jedna tvárnica s hrúbkou 40 cm a hustotou 300 kg/m3 unesie tlak cca. 48 ton.
Pórobetón Termalica® je odolný voči vonkajším faktorom, vysokej ako aj nízkej teplote, dokonca pri hranične vysokej vlhkosti.

tabela_wytrzymalosci

Termalica® zabezpečuje veľmi vysokú protipožiarnu ochranu. Je nehorľavým materiálom

Vzhľadom na homogénnu štruktúru betónových blokov izoluje pórobetón vo všetkých smeroch rovnako. Deliace steny v radových zástavbách vyžadujú dodatočnú akustickú izoláciu. Pórobetón zabezpečuje v súlade s požiadavkami normy dobrú zvukotesnosť.

 dzwiekochlonnosc

Termalica® - úspora nákladov na stavbu a používanie.

Kým nakúpime stavebný materiál, musíme prehodnotiť a porovnať všetky jeho vlastnosti s inými materiálmi; prihliadnuc na nákupné ceny. Predovšetkým je potrebné porovnať tepelné a iné parametre materiálu, ktoré majú bezprostredný vplyv na komfort bývania.

Pórobetónové tvárnice - cena samotných blokov nestanovuje náklady na stavané steny, vďaka všetkým vlastnostiam, ktorými sa vyznačujú prvky systému Termalica®, sú pracovné náklady, náklady na doplnkový materiál ako aj čas stavania veľmi nízke, v porovnaní so stenami vytvorenými z tradičných materiálov.
Treba myslieť aj na to, že stavanie ešte teplejších budov sa neustále odporúča, keďže tak môže používateľ pri vykurovaní viditeľne ušetriť. Má to rovnako veľmi veľký význam vzhľadom na stále sa zvyšujúce ceny za energie t. j. elektrinu a plyn.oszczednosci