Termalica

Informácie

Pórobetón- čo je to?

skladniki betonu komorkowegoPórobetón je materiál vyrobený z pomletého kremičitého piesku, vápna a vody, dozrievajúci autoklávovaním vo vodnej pare. Použité prírodné suroviny mu dodávajú bielu farbu. V zložení pórobetónu Termalica® nie sú žiadne odpadové látky z výroby t. j. popolček, na rozdiel od sivého variantu známeho pod názvom siporex.

Bloky z pórobetónu sú vďaka zoptimalizovanému technologickému procesu, ktorý umožňuje navrhnúť hustotu, termické vlastnosti a životnosť pórobetónu prostredníctvom vytvorenia potrebného množstva vzduchových pórov, dokonca nad 85 % objemu, najuniverzálnejším materiálom na stavbu domov.

Štruktúra pórobetónu pozostáva z miliónov rovnomerne rozložených vzduchových pórov, ktoré tvoria dokonalú tepelnú izoláciu. Bloky z pórobetónu sú vytvorené z veľmi ľahkého materiálu, ktorého vzhľad pripomína frézovanú pemzu.