Termalica

ako stavať

Priečky

Priečky stávame z tvaroviek Termalica o hrúbke 10 alebo 12 cm, obyčajne po postavení nosných obvodových a vnútorných stien. Spojenie priečok s konštrukčnými stenami vykonávame pomocou spojky LP30 s nehrdzavej ocele v počte minimum 4 kusy na úrovni podlažia. Miesto priečok treba určiť už na etape stavania nosných stien, na základe projektovej dokumentácie. Počas murovania konštrukčných stien, pozdĺž prechodu priečok, v každú druhu alebo tretiu škáru vkladáme rovinnú spojku LP30, takým spôsobom aby polová spojky vchádzala do vnútra priečky. Potom počas stavania priečky pridávame tvarovky a spájame stenovou sponou LP 30 pomocou lepiacej malty v horizontálnej škáre.

V prípade zmeny polohy priečky vzhľadom k skôr naplánovanej alebo keď v hlavných stenách neboli zaplavene kovové spony, spojenie oboch stien vykonávame pomocou stenovej spony LP30 v podobe písmena „L“, ktorú pripevňujeme k tvarovkám pomocou klincov alebo klinov na upevnenie.    Pred postavením priečky treba v mieste ich postavenia položiť izoláciu z lepenky alebo fólie o šírke pása väčšej o 30 cm od hrúbky steny. Prvú vrstvu tvaroviek ukladáme na obyčajnej cementovej malte, vyrovnávame ju do úrovne škáry nosnej steny.  

 Tvarovky priečky stávame pri nosnej stene, a nakladáme lepiacu maltu na zvislú časť oboch stien. Po ustabilizovaniu tvaroviek prvej vrstvy, brúsení a odstránení prachu, začíname murovanie tvaroviek ďalšej vrstvy na tenkovrstvovej malte Termalica. Treba pamätať o spájaní dielcov vo vrstvách z presunutím najmenej o 10 cm. Medzi povalou a priečkou treba nechať medzeru o hrúbke 1-2 cm, ktorú vyplníme montážnou polyuretánovou penou.

 

Połączenie ścian działowych z nośnymi