Termalica

ako stavať

Prvá vrstva múru

Na začiatku murovania stien najdôležitejšie je urobiť prvú vrstvu. Presné uloženie prvej vrstvy tvaroviek Termalica má dôležitý vplyv na murovanie ďalších vrstiev steny. Pomocou nivelačného pristroja alebo hadicovej vodováhy nachádzame najvyššie nárožie základu. Rozdiel vo výške jednotlivých nároží nemôže byť väčšia ako 30 mm, a v prípade väčších rozdielov základ treba vyrovnať cementovým podvalom. Aby odstrániť nerovnosti základu, tvarovky prvej vrstvy ukladáme na cementovej malte pripravenej z cementu a piesku v pomere 1:3, ako aj konzistencie pripravenej takým spôsobom aby tvarovky nesadali pod vlastnou tiažou  

Murovanie obvodových stien začíname od nárožia, ukladáme jednotlivé tvarovky v nárožiach stavby. Najlepšie uložiť tvarovky takým spôsobom aby pera boli uložene smerom vonku, vďaka tomu po brúseniu získame hladký povrch nárožia. Zvisle a horizontálne uloženie tvaroviek kontrolujeme pomocou vodováhy a korigujeme pomocou kladiva s gumovou ploskou. Po vyrovnaní kladivom mamy istotu, že malta bude priliehať k tvarovke na celom povrchu. Potom medzi vhodne uloženými tvarovkami nárožia rozkladáme murársku šnúru, ktorá označí rovný povrch steny a vyplníme prvú vrstvu tvarovkami. Tvarovky Termalica obohatene o systém pero-drážka murujeme bez vyplnenia zvislých škár lepiacou maltou, naproti tomu tvarovky s hladkým čelovým povrchom murujeme na plné zvislé škáry. V prípade keď stena stavby nie je naprojektovaná podľa modulu dĺžky tvarovky Termalica, vrstvu treba doplniť odrezanou na vhodnú dĺžku tvarovkou.

  Poslednú tvarovku musíme dorezať pomocou ručnej vídiovej píly a potom povrch rezania vyrovnávame hoblíkovým rýpadlom alebo hladidlom. Pri vmurovaní pripravenej tvarovky treba pamätať o vyplnení maltou zvislej škáry v mieste spojenia dorezanej tvarovky a celej tvarovky. Vyplnené zvislé škáry vykonávame tak isto v nárožiach stien, v ktorých čelový povrch s drážkou prilieha do bočného povrchu tvarovky ako aj vo všetkých spojeniach, kde nemá spojenia tvaroviek pero-drážka.