Termalica

ako stavať

Spájanie obvodových a vnútorných nosných stien

Nosné steny obvodové a vnútorné sa odporúča stavať súčasne. Obvodové steny jednovrstvové z tvaroviek Termalica o hrúbke 48, 40 a 36,5 cm sa spája s nosnými ste- Spájanie obvodových a vnútorných nosných stien nami vnútornými pomocou väzákovej väzby na neplnú hrúbku muriva. V prvej vrstve tvarovku vnútornej steny dodávame do obvodovej steny a spájame lepiacou maltou blízko pri sebe. Potom v každej druhej vrstve muriva tvarovku steny vnútornej vkladáme do hĺbky 15 cm vo vhodne vyrezanej tvarovke obvodovej steny. Všetky hladké povrchy, ktorými sa dotýkajú tvarovky treba vyplniť lepiacou maltou.

Łączenie ścian nośnych betonu komórkowegoNákres 2. Spojenie obvodovej jednovrstvovej steny s vnútornou stenou 

Rys. 3. Połączenie ściany zewnętrznej dwuwarstwowej ze ścianą wewnętrznąNákres 3. Spojenie obvodovej dvojvrstvovej steny s vnútornou stenou

Takéto spojenie stien obmedzuje vzniknutie tepelného mostíka, spôsobené väčšou tepelnou vodivosťou tvaroviek vnútorných stien. V prípade obvodových dvojvrstvových stien z tvaroviek Termalica o hrúbke 24 alebo 30 cm, izolovaných polystyrénom alebo minerálnou vlnou, spojenie s nosnou vnútornou stenou vykonávame pomocou tradičnej murárskej väzby na celej hrúbke muriva. Tvarovky ukladáme premenlivo, v každú druhu vrstvu vkladáme tvarovku vnútornej steny do obvodovej steny.