Termalica

ako stavať

Výstuž podokenných otvorov

V podokennej oblasti sa nachádza napätie nevhodne rozložené, ktoré môže pôsobiť vznik prasklín pod oknami. Vzniknutí prasklín môžeme zabrániť pomocou vhodného dodatočného zosilnenia konštrukcie múry, používajúc k tomu výstuž v ložnej škáre pod oknom.

Zbrojenie pod otworami okiennymi

Vystužovanie môžeme urobiť z prefabrikovaných rovinných priehradových nosníkov (na príklad Murfor), ktoré treba umiestniť v tenkovrsvovej malte pod poslednou vrstvou tvaroviek v okne. K vôli tomu označujeme na múre polohu okenného otvoru, nakladáme lepiacu maltu Termalica, vkladáme v škáru výstuž priehradoviny a opäť pri murovaní tvaroviek nakladáme maltu.  Iným spôsobom vystuženia vrstvy podokennej je uloženie dvoch rebrovaných prútov o 8 mm v medzerách vyplnených cementovou maltou. Medzery o hĺbke približne 3 cm je najľahšie urobiť pomocou rydla, preťahujúc ho pozdĺž pripevnenej na múre drevenej laty. Potom medzery vypĺňame cementovou maltou a zaplávame v ňom prúty výstuže. Bez ohľadu na použité riešenia, výstuž ložných škár treba predlžiť poza okraj okenných otvorov, najmenej o 50 cm z každej strany.