Termalica

ako stavať

Izolácia základných stien a stien pivníc

Základne steny a steny pivníc vyžadujú zaistenie izoláciou proti vlhkosti zvislou a horizontálnou. Izoláciu zvislú sa vykonáva z oboch strán steny pomocou nanášania dvoch vrstiev pripravených roztokov alebo emulzie asfaltovo-kaučukovej, v prípade nevhodných hydrologických podmienok treba použiť ťažšie bituminózne vrstvy o hrúbke vyššie 4 mm. 

Izolácia zvislá by mala byť na celej výške základnej steny alebo steny pivnice a spájať sa s hornou vrstvou horizontálnej izolácie. 

Horizontálna izolácia základov, ktorá chráni steny nadzemne pred kapilárnym pohlcovaním vlhkosti, môže byť urobená z dvoch vrstiev lepeniek lepených asfaltovo- kaučukovou emulziou vodou riediteľnou, špeciálnej polyetylénovej fólie na základ alebo vrstvy lepenky horúco zváranej. Izolácia horizontálna by mala byť širšia do vnútra od steny o približne 15 cm a spájať sa nepretržitým spôsobom s izoláciou proti vlhkosti podlahy. Po skončení izolácie proti vlhkosti stien, z vonku treba prilepiť tepelnú izoláciu z platni extrudovaného polystyrénu XPS o hrúbke 5-10 cm.