Termalica

ako stavať

Vytvorenie prekladu

Elementy prekladu z pórobetónu Termalica sa používa na prekrytie okenných a dverných otvorov. Spolu s ďalšími elementmi systému – tvarovkami a doskami - tvoria rovnorodú štruktúru steny a redukujú vznik tepelných mostov.  
Preklad v systéme Termalica je možne urobiť pomocou prefabrikovaných vystužených nosníkov alebo tvarovky U.  V systéme Termalica sa vyrába tri druhy prekladových vystužených trámov označených TNN, TNB, TND. Prekladové trámy sa ukladá jednotlivo alebo v sústavách hodiacich sa k hrúbke murovanej steny.

 

Trámy treba oprieť o muru a spájať so sebou pozdĺž dĺžky pomocou lepiacej malty Termalica. V závislosti od rozpätia otvorov, minimálna dĺžka opretia na stenu z každej strany vynáša:

• 20 cm pre otvor o šírke ? 1,00 m
• 25 cm pre otvor o šírke ? 1,00 m

Nadproże z belek TERMALICA TNNTrámy Termalica TNN

Trámy Termalica TNB o výške 12,4 cm sú dielce Prekladové trámy Termalica TNN o výške 24,9 cm, sú samostatne pracujúce konštrukčné dielce, určené na zakrytie otvorov o maximálnej šírke 1,80 m.
Trámy TNN po pripevnení na múru sú hotové nosné preklady. určené na vykonanie spraženého prekladu, v ktorých nosník spolupracuje konštrukčne s uloženým na ňom múrom. Maximálna šírka prikrývaného otvoru vynáša 2,5 m. Plnú nosnosť spraženého prekladu získame po nadmurovaní nosníkov vrstvou tvaroviek a urobení oceľobetónového venca v horizontálnej polohe stropu. Dôležite je aby tvarovky nad nosníkmi boli murovane s vyplnenými zvislými škárami. Keď nadmurovka je vytvorená z profilovaných tvaroviek pero-drážka, odporúča sa brúsenie pera a vyplnenie zvislej škáry tenkovrstvovou maltou. V prípade typického okenného stolárskeho výrobku o výške 1,5 m, nosníky TNB môžeme nadmurovať špeciálnymi tvarovkami doplňujúcimi Termalica o výške 12,4 cm, ktoré vyrovnávajú preklad k modulu výšky vrstvy 25 cm.

Prekladové trámy TNB vyžadujú montážnu podperu vo vzdialenosti približne 0,75 m, ktorú je možne odstrániť po 7 dňoch od zabetónovania povaly.

 

Nadproże zespolone z belek TERMALICA TNBTrámy Termalica TNB

Trámy Termalica TND o výške 24,9 cm, sú nosné konštrukčné dielce, určené na vykonanie prekladu v priečkach o hrúbke 10 cm. Počas montáže, trám treba podoprieť v strede rozpätia a murovať tvarovkami s vyplnenými zvislými škárami. Tvarovky U Termalica plnia funkciu strateného debnenia a dovoľujú na krytinu okenných a dverných otvorov o veľkých šírkach, takých ak terasové okna alebo brána garáže. Zväčšená jednostranne stena tvarovky U zaisťuje zodpovednú tepelnú izoláciu prekladu a nevyžaduje dodatočné zateplenie. Vytvorenie prekladu začíname od montáže v okennom otvore stabilnú podperu z dosky, na ktorej potom murujeme tvarovku U pomocou tenkovrstvovej malty Minimálna dĺžka opretia tvarovky na stenu vynáša 25 cm na stranu.

Krajné tvarovky U ukladáme po oboch stranách otvoru, takým spôsobom aby boli dielcami o plnej dĺžke 59,9 cm. Potom v tvarovkách U sa ukladá konštrukčnú výstuž prekladu, zvlhčuje vnútro tvaroviek vodou a vyplnia betónom trieda C16/C20 (B20). V prípade otvorov o veľkom rozpätí a nutnosti vytvorenia nosníka o zväčšených rozmeroch, v tvarovkách U môžeme zväčšiť hrúbku steny a nadmurovať tvarovkami Termalica o hrúbke 7,5 cm do vyžadovanej výšky. V takom prípade treba dodatočne použiť termoizolačnu vložku z vlny alebo styroduru o hrúbke 3÷4 cm, ktorá bráni pred útekom tepla.

.

Nadproże z kształtek UPreklad z tvaroviek U